Montfort i Hohenlohe

MONTFORT

Nazwa hotelu pochodzi od 2 francuskich słów: MONT (góra) i FORT (mocny), co razem oznacza „mocna góra”. Hotel nosi nazwę twierdzy o tej samej nazwie, wybudowanej w Średniowieczu, będącej pierwszą znaną siedzibą Krzyżaków w Ziemi Świętej, w okresie wypraw krzyżowych do Królestwa Jerozolimskiego.

Co ma wspólnego Jaworzyna Tatrzańska i Zakon Krzyżacki?

Do wybitnych przedstawicieli Zakonu Krzyżackiego należała rozgałęziona książeca rodzina Hohenlohe, której członek Christian Kraft von Hohenlohe zrobił bardzo wiele dla rozwoju Jaworzyny Tatrzańskiej, Tatr Wysokich i Bielskich.

CHRISTIAN KRAFT VON HOHENLOHE

Christian Kraft, książę Hohenlohe-Öhringen, książę Ujazdu (von Ujest) (1848-1926)

  • Książę, generał-major, polityk, przemysłowiec, właściciel rozległych dóbr na Dolnym i Górnym Śląsku, na Węgrzech oraz w Tatrach. Był jednym z najbogatszych niemieckich szlachciców
  • W Jaworzynie Tatrzańskiej (Spiskiej) utworzył główną siedzibę swoich dóbr, a 20.07.1885 roku wybudował i otworzył swój jaworzyński, „zameczek” myśliwski (obecnie „zameczek” prezydencki).
  • 24.08.1903, mimo tego, że sam był ewangelikiem, postawił drewniany, katolicki kościół św. Anny w Jaworzynie Tatrzańskiej, był też patronem kościoła katolickiego w Zdziarze
  • Świadkowie opisywali go jako człowieka świadomego swojej pozycji, ale też człowieka otwartego i sprawiedliwego. Mimo tego, że jego znajomość wiedzy o ochronie przyrody w tamtych czasach, nie była na obecnym poziomie, jak również fakt, że jego głównym zainteresowaniem było łowiectwo, niemniej jednak teren władany przez niego i jego pracowników, reprezentował podczas utworzenia TPN-u i reprezentuje do dziś przyrodniczo najbardziej zachowane i najcenniejsze części TPN-u. Ponadto, wiele „jego” środków ochrony przyrody gładko weszło do przepisów o ochronie przyrody nie tylko TPN-u, ale funkcjonują w wielu przepisach parków narodowych na całym świecie. O cechach osobowości księcia świadczy też jego rodzinne życie.
  • Wysoko urodzony, ewangelik, o wiele lat starszy, przeżył bez potomstwa całe życie ze swoją młodą partnerką, katoliczką, polską artystką Otylią Lubraniec-Dąmbską. Jak to często zdarzało się w tamtych czasach, najpierw wydał ją za grafa Dąmbskiego, a zaraz potem zabrał ze sobą do Jaworzyny Tatrzańskiej. Otylia była dobrodziejką dla miejscowych ludzi, dla których potrafiła wiele zdziałać u swojego męża. Kiedy zmarła w 1922 roku, książę pochował ją na jaworzyńskim cmentarzu. Książę Christian zmarł 14.05.1926 roku w Somogyszob w wieku 78 lat, jego ciało przewieziono do Jaworzyny i pochowano obok Otylii. Dziedzicem jego majątku został jego bratanek, książę August Kraft von Hohenlohe, jednak bez należytego poszanowania do tego majątku, w dodatku żyjący na stałe na Węgrzech, zignorował go w czasach trudnych dla arystokratów. Nie dbał o jego zarządzanie, coraz bardziej go zadłużał, głównie poprzez niepłacenie podatków, w końcu sprzedał go Państwu Czechosłowackiemu.