Tatry Bielskie

Tatry Bielskie to górskie pasmo Tatr Wschodnich, na północnym zachodzie wschodniej Słowacji. Najwyższym szczytem jest Hawrań (Havran) o wys. 2151,5 m n.p.m.

Tatry Bielskie tworzy długa 14 km wapienna grań (grań główna Tatr Bielskich). W odróżnieniu od Tatr Wysokich, mają one inne podłoże geologiczne (wapienie i dolomity), a przez to również inny ogólny wygląd i formę. Szeroka Przełęcz (Siroke Sedlo 1825 m n.p.m.) dzieli Tatry Bielskie na 2 części. Dla części zachodniej typowe są wyraziste szczyty: Murań (1889 m n.p.m.), Hawrań (2151 m n.p.m.) i Płaczliwa Skała (2141 m n.p.m.). Wschodnia część jest zaś charakterystyczna swoją lekko falistą granią z najwyższym szczytem Szalonym Wierchem (Hlupy 2061 m n.p.m.).

– jedyną udostępnioną dla turystów jaskinią w Tatrach  jest Jaskinia Bielska, która znajduje się na północnym stoku Kobylego Wierchu (Kobyli Vrch 1108 m n.p.m.) przy Tatrzańskiej Kotlinie (760 m n.p.m.).